Polityka prywatności

1.Wstęp

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

2. Przetwarzanie danych osobowych

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży firma Marcin Gorączko, z siedzibą w Sanoku, przy ul. Lipińskiego 191, 38-500 Sanok, numer identyfikacji podatkowej NIP 687-196-7530 przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, data urodzenia. nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu.
Booku przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Firma stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w następujących celach:a) realizacji postanowień prawnych,b) świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozpatrywaniu skarg i innych działań,c) działaniach promocyjnych i handlowych świadczącego usługi.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest firma Booku.
Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom.

Dane osobowe mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym w ramach niniejszej Polityki Prywatności tylko po uprzedniej zgodzie Klienta, do którego odnoszą się takie dane. Dane osobowe gromadzone przez usługodawcę mogą być również ujawniane: na żądanie właściwych organów państwowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innych osób i podmiotów – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.‍‍W celu uzyskania dostępu, informacji, skasowania lub zmiany danych osobowych proszę o kontakt: milegodnia@booku.pl. Dane osobowe pozyskujemy do celu kontaktu i wysyłki produktu z klientem. Dane osobowe są pozyskiwane w trakcie zakupu produktu. Przechowujemy dane w prostym pliku excel na naszym komputerze firmowym. Dbamy o jak najwyższą jakość ochrony danych programym antywirusowym. Nie udzielamy dostępu do danych podmiotom trzecim.

3. Konto klienta

Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są: imię i nazwisko oraz adres e-mail.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia wykonywanie usług i porozumień przez Usługodawcę.4. CookiesStrona sklepu internetowego używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Używamy plików cookies dla analizy odwiedzin strony internetowej oraz marketingu.

Jeżeli strona www nie wymaga akceptacji przez
klienta (zaznaczenia w formie checkboxa) klauzuli o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych w momencie np. zakładania konta albo składania zamówienia, to
w polityce prywatności powinien znaleźć się zapis w rodzaju: "Korzystanie
z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : .... (np.
imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą
przetwarzane przez ... (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i
realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać
przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.),
adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON
220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie
danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z
serwisu".